Presentatie factsheets zon-op-dak op themabijeenkomst RVO.nl

Op donderdag 5 maart 2020 organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in Utrecht een themabijeenkomst over zon-op-dak voor lokale overheden. Energy Indeed zal tijdens de bijeenkomst de factsheets over zon op dak presenteren die de afgelopen maanden in opdracht van RVO.nl ontwikkeld zijn.

De factsheets geven inzicht in de stand van zaken rondom zonne-energie per RES-regio en per gemeente, zoals het opgesteld vermogen, SDE+ projecten die nog in de pijplijn zitten en het potentieel op daken. Daarnaast zijn diverse factsheets ontwikkeld met voorbeeldinitiatieven op het gebied van zonne-energie.

De bijeenkomst is bedoeld voor provinciale en gemeentelijke ambtenaren die vanuit duurzaamheidsdoelstellingen en/of ruimtelijke ordening te maken hebben met de stimulering van zonne-energie. Voor alle geïnteresseerden zijn de factsheets met data na de bijeenkomst via de onderstaande website te downloaden:

Factsheets met data per RES-regio

Zonne-energie op daken
Copyright: RVO.nl

Mark Meijer - 18 februari 2020
mark@energyindeed.com

Mark Meijer MSc.
mark@energyindeed.com