Referenties


RVO.nl (2019-2020)

Ontwikkeling factsheets met zon-PV data per RES-regio en voorbeeldprojecten

Stichting Carmelcollege (2018-2019)

Aanbesteding en begeleiding realisatie 15.000 zonnepanelen op 29 middelbare scholen

Berkvens (2018-2019)

Aanbesteding operational lease rooftop
zonne-energiesysteem van circa 3 MWp

Bronkhorst Lease (2018-2019)

SDE+ subsidieaanvraag en offertetraject zonnepanelen op meerdere aansluitingen

Rijkswaterstaat (2018-2019)

Financiële vergelijking tussen verschillende rollen bij ontwikkeling zonneparken

Gemeente Texel (2019)

Ondersteuning aanbesteding vier dakgebonden zonne-energiesystemen op Texel

Gemeente Oss (2019)

Ondersteuning aanbesteding collectief zonnepanelenproject vanuit de gemeente

Gemeente Heumen (2019)

Adviesnotitie over plaatsing zonnepanelen op de gemeentewerf in Malden

Stichting Schooldakrevolutie (2019-heden)

Ondersteuning met onafhankelijk advies en begeleiding realisatie zonnepanelen op scholen

Vereniging OMO (2017-heden)

Aanbesteding en begeleiding realisatie zonnepanelen op ruim 40 middelbare scholen

Onderwijsgroep Galilei (2017-heden)

Haalbaarheidsstudies, SDE+ aanvragen en aanbesteding zonnepanelen op scholen

Gemeente Rheden (2017-2019)

Quickscans, subsidieaanvragen en begeleiding 8 scholen bij realisatie PV-systemen

Universiteit Leiden (2015-heden)

Potentiebepalingen en aanbesteding zonne-energiesystemen op universiteitsgebouwen

Sint Josephscholen (2012-heden)

Aanbesteding en evaluatie van circa 1.200 zonnepanelen op 11 basisscholen in Nijmegen

Rijkswaterstaat (2018)

Haalbaarheidsonderzoek zonneparken in het midden van Nederland

VITO / EV Consult (2018)

Ontwikkeling van een pilotproject voor een Urban Energy & Mobility Hub

Rijkswaterstaat (2017-2018)

Verkenning grondgebonden en drijvende zonneparken bij windparken

Gemeente Den Helder (2017-2018)

Training en advies over zonne-energie en de ontwikkeling van een zonnepark

RVO.nl / NABC (2017-2018)

Inventarisatie samenwerking duurzame
energie tussen Nederland en Marokko

Royal Dutch Kusters (2017)

Internationale marktscan gericht op de recycling van zonnepanelen

Jaarbeurs / VNU Exhibitions (2017)

Lezing en side-event over zonne-energie voor de voedingsindustrie op VIV Asia in Bangkok

Pallas Athene College (2016-2017)

SDE+ subsidieaanvraag, inkoopprocedure en begeleiding realisatie PV-systeem

RVO.nl / Ministerie van EZ (2013-2016)

Internationale positionering van de Nederlandse PV-sector (diverse opdrachten)

Gemeente Eindhoven (2016)

Adviesnota over zonne-energie op de Brainport Industries Campus en nabij Eindhoven Airport

Brink Climate Systems (2016)

Potentiebepaling, business case en SDE+ subsidieaanvraag PV-systeem (gerealiseerd)

EV Consult (2016)

Ondersteuning bij de ontwikkeling van een informatietool over laden op zonne-energie

Vencomatic Group (2015)

Ontwikkeling van zonne-energie oplossingen voor Vencomatic-producten in Afrika

Lab Vlieland / Gemeente Vlieland (2015)

Plan van aanpak en begeleiding offertetraject zonneakker Vlieland (gerealiseerd)

RVO.nl (2015)

Ontwikkeling van een digitale informatietool voor scholen over zonnestroom

Stiftung Umweltenergierecht (2015)

Presentatie over de SDE+ regeling op de Nederlandse ambassade in Berlijn

HKS Metals (2015)

Haalbaarheidsonderzoek naar een
grootschalig PV-systeem

Energiek Heusden (2015)

Ondersteuning bij de aanschaf van zonnepanelen door leden van de coöperatie

Avalon Advies (2015)

Handouts en presentaties over
zonnepanelen voor het Energieplein

Netherlands-African Business Counc. (2014)

Voorzitter rondetafel over Nederlandse duurzame energie-initiatieven in Afrika

Stichting SIDEON (2014)

Vooronderzoek marktkansen
zonne-energie in Kameroen

iChoosr (2014)

Bedrijfsaudits voor de inkoopacties SamenZonneEnergie

Gemeente Wijchen (2013-2014)

Advies over de realisatie van een gebouw-geïntegreerd zonne-energiesysteem (BIPV)

Zeeuwind (2013-2014)

Ontwikkeling van een format en exploitatiemodel voor zonne-energieprojecten

Stadsregio Arnhem Nijmegen (2012-2014)

Ondersteuning bij de opstart en uitvoering van een collectieve inkoopactie van zonnepanelen

Gemeente Lingewaard (2013)

Haalbaarheidsonderzoek naar de plaatsing van zonnepanelen op het gemeentehuis in Bemmel

Agentschap NL (2012-2013)

Onderzoek naar kwaliteitsborging bij collectieve inkoopacties van zonnepanelen

Gemeente Eindhoven (2012-2013)

Gebouwselectie en business cases voor zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

NUON / Vattenfall (2012)

Presentatie over lokale duurzame energie-initiatieven in Nederland

Kempengemeenten (2012)

Ondersteuning bij de opstart van een collectieve inkoopactie van zonnepanelen

Gemeente Eindhoven (2012)

Technisch, financieel en juridisch onderzoek naar zonnepanelen op basisscholen

Gemeente Beuningen (2011-2012)

Ondersteuning bij de opstart van een collectieve inkoopactie van zonnepanelen

Agentschap NL (2011)

Inventarisatie van nieuwe business modellen voor zonne-energie in Nederland

ANWB (2011)

Implementatie energiebesparingsaanpak op ANWB-hoofdkantoor in Den Haag

Mark Meijer MSc.
mark@energyindeed.com