Referenties


Universiteit Leiden (2022-heden)

Voorbereiding, indiening en ondersteuning toegekende DUMAVA-subsidieaanvragen

Gemeente Schouwen-Duiveland (2023)

Ondersteuning aanpak zonnepanelen en laadinfrastructuur Transferium Renesse

CVO Rotterdam e.o. (2023)

Begeleiding Europese aanbesteding van circa 3.200 zonnepanelen op 8 scholen

Biezonderwijs en Xpect Primair (2023)

Begeleiding Europese aanbesteding van circa 2.000 zonnepanelen op 15 scholen

Gemeente Leidsch.-Voorburg (2022-heden)

Ondersteuning dakeigenaren in de gemeente bij de plaatsing van zonnepanelen

Gemeenten Druten en Wijchen (2022-heden)

Inventarisatie effecten en oplossingen van netcongestie binnen de gemeenten

Gemeente Ede (2022-2023)

Begeleiding Europese aanbesteding van circa 2.500 zonnepanelen op 23 scholen

Natuur & Milieu (2021-2022)

Onderzoek naar combinatie zonnestroom en elektrisch laden op distributiecentra

Trudo / OpenRemote (2021)

Optimalisatie business case gecombineerde zon- en windopwek op Strijp-S in Eindhoven

RVO.nl (2020-2021)

Update informatietool over zonnestroom voor scholen en ander maatschappelijk vastgoed

Adelbert College Wassenaar (2021)

Aanbesteding en begeleiding realisatie van 680 zonnepanelen op een middelbare school

AM (2021)

Quickscan optimalisatie zonnestroom- en laadinfrastructuur Bajeskwartier Amsterdam

Zonnescholen / BreedSaam (2020-2021)

Begeleiding Europese aanbesteding van ruim 7.500 zonnepanelen op scholen in Nederland

Aloysius Stichting (2020-2021)

Begeleiding aanbesteding zonnepanelen op 10 scholen in het speciaal onderwijs

Stichting Carmelcollege (2018-2020)

Aanbesteding en begeleiding realisatie 15.000 zonnepanelen op 29 middelbare scholen

Gemeente Texel (2019-2020)

Ondersteuning aanbesteding vier dakgebonden zonne-energiesystemen en een solar carport

Onderwijsgroep Galilei (2017-2020)

Haalbaarheidsstudies, aanbesteding en begeleiding realisatie zonnepanelen op scholen

Universiteit Leiden (2015-heden)

Potentiebepalingen en aanbesteding zonne-energiesystemen op universiteitsgebouwen

Berkvens (2018-2022)

Aanbesteding en begeleiding realisatie operational lease zon-PV systeem (2,4 MWp)

RVO.nl (2019-2020)

Ontwikkeling factsheets met zon-PV data per RES-regio en voorbeeldprojecten

Gemeente Overbetuwe (2019-2021)

Ondersteuning realisatie zon-PV systemen met SDE+ subsidie op gemeentelijke gebouwen

Stichting Proominent Ede (2019)

Potentiebepaling en haalbaarheidsstudie zonnepanelen op 12 basisscholen in Ede

Bronkhorst Lease (2018-2019)

SDE+ subsidieaanvraag en offertetraject zonnepanelen op meerdere aansluitingen

Rijkswaterstaat (2018-2019)

Financiële vergelijking tussen verschillende rollen bij ontwikkeling zonneparken

Gemeente Oss (2019-2022)

Ondersteuning aanbesteding en realisatie collectief zonnepanelenproject

Gemeente Heumen (2019)

Adviesnotitie over plaatsing zonnepanelen op de gemeentewerf in Malden

Stichting Schooldakrevolutie (2019-heden)

Ondersteuning met onafhankelijk advies en begeleiding realisatie zonnepanelen op scholen

Vereniging OMO (2016-heden)

Aanbesteding en begeleiding realisatie zonnepanelen op ruim 40 middelbare scholen

Gemeente Rheden (2017-2019)

Quickscans, subsidieaanvragen en begeleiding 8 scholen bij realisatie PV-systemen

Sint Josephscholen (2012-heden)

Aanbesteding en evaluatie van circa 1.200 zonnepanelen op 11 basisscholen in Nijmegen

Rijkswaterstaat (2018)

Haalbaarheidsonderzoek zonneparken in het midden van Nederland

VITO / EVConsult (2018)

Ontwikkeling van een pilotproject voor een Urban Energy & Mobility Hub

Rijkswaterstaat (2017-2018)

Verkenning grondgebonden en drijvende zonneparken bij windparken

Gemeente Den Helder (2017-2018)

Training en advies over zonne-energie en de ontwikkeling van een zonnepark

RVO.nl / NABC (2017-2018)

Inventarisatie samenwerking duurzame energie tussen Nederland en Marokko

Royal Dutch Kusters (2017)

Internationale marktscan gericht op de recycling van zonnepanelen

Jaarbeurs / VNU Exhibitions (2017)

Lezing en side-event over zonne-energie voor de voedingsindustrie op VIV Asia in Bangkok

Pallas Athene College (2016-2017)

SDE+ subsidieaanvraag, inkoopprocedure en begeleiding realisatie PV-systeem

RVO.nl / Ministerie van EZ (2013-2016)

Internationale positionering van de Nederlandse PV-sector (diverse opdrachten)

Gemeente Eindhoven (2016)

Adviesnota over zonne-energie op de Brainport Industries Campus en nabij Eindhoven Airport

Brink Climate Systems (2016)

Potentiebepaling, business case en SDE+ subsidieaanvraag PV-systeem (gerealiseerd)

EV Consult (2016)

Ondersteuning bij de ontwikkeling van een informatietool over laden op zonne-energie

Vencomatic Group (2015)

Ontwikkeling van zonne-energie oplossingen voor Vencomatic-producten in Afrika

Lab Vlieland / Gemeente Vlieland (2015)

Plan van aanpak en begeleiding offertetraject zonneakker Vlieland (gerealiseerd)

RVO.nl (2015)

Ontwikkeling van een digitale informatietool voor scholen over zonnestroom

Stiftung Umweltenergierecht (2015)

Presentatie over de SDE+ regeling op de Nederlandse ambassade in Berlijn

HKS Metals (2015)

Haalbaarheidsonderzoek naar een grootschalig dakgebonden zonnestroomsysteem

Energiek Heusden (2015)

Ondersteuning bij de aanschaf van zonnepanelen door leden van de coöperatie

Avalon Advies (2015)

Handouts en presentaties over zonnepanelen voor het Energieplein

Netherlands-African Business Counc. (2014)

Voorzitter rondetafel over Nederlandse duurzame energie-initiatieven in Afrika

Stichting SIDEON (2014)

Vooronderzoek marktkansen
zonne-energie in Kameroen

iChoosr (2014)

Bedrijfsaudits voor de inkoopacties SamenZonneEnergie

Gemeente Wijchen (2013-2014)

Advies over de realisatie van een gebouw-geïntegreerd zonne-energiesysteem (BIPV)

Zeeuwind (2013-2014)

Ontwikkeling van een format en exploitatiemodel voor zonne-energieprojecten

Stadsregio Arnhem Nijmegen (2012-2014)

Ondersteuning bij de opstart en uitvoering van een collectieve inkoopactie van zonnepanelen

Gemeente Lingewaard (2013)

Haalbaarheidsonderzoek naar de plaatsing van zonnepanelen op het gemeentehuis in Bemmel

RVO.nl (2012-2013)

Onderzoek naar kwaliteitsborging bij collectieve inkoopacties van zonnepanelen

Gemeente Eindhoven (2012-2013)

Gebouwselectie en business cases voor zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

NUON / Vattenfall (2012)

Presentatie over lokale duurzame energie-initiatieven in Nederland

Kempengemeenten (2012)

Ondersteuning bij de opstart van een collectieve inkoopactie van zonnepanelen

Gemeente Eindhoven (2012)

Technisch, financieel en juridisch onderzoek naar zonnepanelen op basisscholen

Gemeente Beuningen (2011-2012)

Ondersteuning bij de opstart van een collectieve inkoopactie van zonnepanelen

RVO.nl (2011)

Inventarisatie van nieuwe business modellen voor zonne-energie in Nederland

ANWB (2011)

Implementatie energiebesparingsaanpak op ANWB-hoofdkantoor in Den Haag

Mark Meijer MSc.
mark@energyindeed.com