Onze diensten

  • Onderzoek en advies
  • Aanbestedingsprocedures
  • Marktoverzichten
  • Rekenmodellen
  • Workshops

Veel gestelde vragen

Wetgeving
Met welke wetgeving moet ik rekening houden? Hoe werkt salderen? Welke vergunningen heb ik nodig? Welke subsidies zijn beschikbaar?

Marktontwikkelingen
Hoe ontwikkelt de techniek zich? Wat zijn de prijsontwikkelingen? Welke aanbieders zijn er? Welke initiatieven zijn er?

Verdienmodellen
Welke organisatievormen zijn mogelijk? En welke financieringsvormen? Wat zijn de voor- en nadelen? Bij wie kan ik terecht?

Kwaliteitsborging
Welke keurmerken zijn er? Hoe kan ik hiermee rekening houden bij aanbestedingen? Hoe kan ik verder de kwaliteit borgen?

Internationaal
Hoe ontwikkelt de internationale zonne-energiemarkt zich? Welke kansen biedt dit? Hoe benutten we deze kansen?

Wat is uw vraag?

Of uw vraag nu technisch, financieel of organisatorisch van aard is, Energy Indeed helpt u graag om een passend antwoord te vinden. Hieronder vindt u enkele diensten die wij daarbij aanbieden.

Onderzoek en advies

Onderzoek en advies


Potentiebepaling

Haalbaarheidsstudies

Second opinion

Project management

Project management


Aanbestedingsprocedures

Collectieve inkoop

Kwaliteitscontrole

Rekenmodellen

Rekenmodellen


Financiële analyse

Risicoanalyse

SDE++ subsidieaanvragen

Workshops

Workshops


Informatieavonden

Lezingen

Conferenties

Marktoverzichten

Marktoverzichten


Interviews

Stakeholderanalyse

Internationale positionering

Mark Meijer MSc.
mark@energyindeed.com