Verloop openstellingsronde SDE++ 2020 gepubliceerd

Van 24 november tot en met 17 december 2020 konden voor het eerst subsidie-aanvragen worden ingediend voor de verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energie en Klimaattransitie (SDE++). Vandaag werd duidelijk dat daarbij grofweg een kwart meer subsidie is aangevraagd dan het beschikbare budget van € 5 miljard.

In totaal zijn 4.112 subsidieaanvragen ingediend, met een totale budgetclaim van € 6,4 miljard. In lijn met de meest recente aanvraagrondes van de SDE+ (de voorloper van de SDE++) is zon-PV de categorie met grootste budgetclaim: € 2,4 miljard. Ongeveer 97 procent van alle aanvragen betreft zon-PV projecten.

SDE aanvragen najaar 2020

Overzicht aanvragen SDE++ 2020 (bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Het verloop van de openstellingsronde laat zien dat de budgetclaim in fase 3 boven het beschikbare budget van € 5 miljard uitsteeg. Dat betekent dat aanvragen uit fase 1 en 2 – mits goedgekeurd – aan de goede kant van de streep zitten en dat het voor aanvragen uit fase 3 en 4 nog afwachten is hoeveel aanvragen afgekeurd of teruggetrokken worden.

SDE aanvragen najaar 2020

Verloop per fase (bron: Kamerbrief 'Verloop openstelling SDE++ 2020', 14 januari 2021)

Net als bij de meest recente SDE+ openstellingsrondes diende Energy Indeed als intermediair voor meerdere organisaties aanvragen in voor zon-PV projecten. Met SDE+ subsidies uit eerdere openstellingsrondes worden momenteel verspreid over het land diverse aanbestedingen en realisatietrajecten ondersteund.

Mark Meijer - 14 januari 2021
mark@energyindeed.com

Mark Meijer MSc.
mark@energyindeed.com